Realizowane projekty

Rewitalizacja Miasta i Gminy Pińczów

 

projekt

„DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Gmina Pińczów otrzymała grant w wysokości 56 000,00 zł. w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach otrzymanego grantu Gmina Pińczów zrealizuje w okresie od 01.10.2018r. do 01.09.2019r. projekt pn. „Dostępny wirtualny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów”, który będzie obejmował 2 dniowe szkolenia dla 100 osób w wieku 25-75 lat, w tym dla 25 osób niepełnosprawnych.

Szkolenia będą prowadzone w ramach 7 modułów tematycznych, każda osoba będzie mogła wybrać jeden temat którym jest najbardziej zainteresowana.

■         „Rodzic w Internecie"

■         „Mój biznes w sieci"

■         „Moje finanse i transakcje w sieci"

■         „Działam w sieciach społecznościowych"

■         „Tworzę własną stronę internetową (blog)"

■         „Rolnik w sieci"

■         „Kultura w sieci"

Mieszkańcy, którzy zapiszą się do projektu zdobędą podstawowe kompetencje cyfrowe, a dla osób które takie kompetencje już posiadają zostaną przeprowadzone szkolenia w trybie „dla zaawansowanych”- podnoszące i rozwijające posiadane umiejętności.

Szkolenia będą przeprowadzane w małych 10 osobowych grupach, na komputerach przenośnych zakupionych w ramach projektu. Po zakończeniu szkoleń sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie.

Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Pińczowie pokój nr 4A /parter/.

 

loga szkolenia komp

Gmina Pińczów otrzymała grant w wysokości 56 000,00 zł. w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Pińczów zrealizowała w okresie od 01.10.2018r. do 01.09.2019r. projekt pn. „Dostępny wirtualny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów”, który polegał na przeprowadzeniu nieodpłatnych szkoleń komputerowych dla mieszkańców w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu odbywały się 2 dniowe szkolenia, w trzech blokach tematycznych. Najwięcej osób wzięło udział w szkoleniu pt. „Moje finanse i transakcje w sieci”, dużym zainteresowaniem cieszył się również temat: „Rolnik w sieci”, dla osób chętnych przeprowadzono też szkolenia w bloku tematycznym: „Tworzę własną stronę internetową (blog)”. Z darmowych szkoleń skorzystało 100 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów w wieku 25-75 lat.

Do realizacji projektu zakupiono 10 komputerów przenośnych, które służyły do przeprowadzenia szkoleń a obecnie po zakończeniu projektu zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, gdzie będą wykorzystywane do celów edukacyjnych.